VÝZVA EU-OP VVV

 

Naše škola získala dotaci 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Číslo výzvy :  Výzvy č. 02_16_022
Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007145