VÝZVA EU-OP VVV

 

Naše škola získala dotaci 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Číslo výzvy :  Výzvy č. 02_16_022
Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007145
 
 
 

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT NA ROK 2018

Naše škola získala finanční prostředky na rozvojový program " Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

(č.j.:MSMT-24277/2017),modul A - Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
 

 Závěrečná zpráva 

ÚZ 33024 příloha 2 Závěrečná zpráva.docx (72381)