Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ!!
TELEFONICKÉ OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PŘI NEMOCI - ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ   
TEL: 736 629 483

Telefonické omlouvání dětí při nemoci - posílejte SMS nebo volejte ráno do 6 hodin do kuchyně p. Buškové, pokud chcete zároveň odhlásit oběd. První den nepřítomnosti je možné si neodhlášený oběd vyzvednout od 11:30 hod. Znovu omlouvat telefonicky dítě své třídní učitelce nemusíte, Váš telefonát nám p. Bušková vyřídí. POZOR! Pokud dítě omluvíte pouze vyučujícím, je nutné si ještě v kuchyni odhlásit obědy, vyučující k tomuto nejsou oprávněni. Děkujeme za pochopení.