Informace pro rodiče

 
 

Organizace školního roku 2018/2019

 

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 

3. září (pondělí) od 8:00 hodin.

 

 

PRÁZDNINY

 • Podzimní              pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

 • Vánoční                sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019 , (vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)

 • Pololetní                pátek 1. února 2019                                                                 

 • Jarní                   pondělí 25. února - neděle  3. března 2019 

 • Velikonoční        čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna  2019
 • Hlavní                    sobota 29. června 2019  -  neděle  1. září 2019

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ŘV může být vyhlášeno v průběhu školního roku.

 

VYSVĚDČENÍ

Za 1. pololetí bude vysvědčení vydáno 31.1.2019. 

Závěrečné vysvědčení bude vydáno 28.6.2019.

 

Plán klasifikačních porad

 
 • I. čtvrtletí:                            středa 21. listopadu 2018     
 • II. čtvrtletí:                           středa 16. ledna 2019
 • III. čtvrtletí:                          středa 17. dubna 2019
 • IV. čtvrtletí:                          středa 12. června 2019

                             

Plán třídních schůzek

 • úterý    11. září 2018
 • čtvrtek 22. listopadu 2018
 • čtvrtek 17. ledna 2019
 • úterý    16. dubna 2019
 • čtvrtek 13. června 2019
 
Časový rozpis vyučovacích hodin
 

1. hodina     08:00 - 08:45
2. hodina     08:55 - 09:40
3. hodina     09:55 - 10:40
4. hodina     10:50 - 11:35
5. hodina     11:45 - 12:30
6. hodina      pauza na oběd
7. hodina     13:00 - 13:45
 

Konzultační hodiny

 
 • 2. ročník         Mgr. Radka Krupičková             pondělí 13.00 - 13.30 hod.
 • 4. ročník         Mgr. Radka Krupičková             pondělí 13.00 - 13.30 hod.
 • 1. ročník         Mgr.Lucie Dejnožková               pondělí   7.00 -  7.45 hod.
 • 3. ročník         Mgr.Lucie Dejnožková               pondělí   7.00 -  7.45 hod.

( v případě požadavku rodiče, možno po telefonické domluvě s pedagogem - jiný časový termín)