Informace pro rodiče

 
 

Organizace školního roku 2019/2020

 

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne dne 

2. září (pondělí) od 8:00 hodin.

 

 

PRÁZDNINY

 • Podzimní              úterý 29. října a středu 30. října 2019

 • Vánoční                pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020 (vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

 • Pololetní                pátek 31. ledna 2020                                                                 

 • Jarní                   pondělí 2.března - neděle 8. března 2020 

 • Velikonoční        čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna  2020
 • Hlavní                    středa 1. července 2020  - pondělí  31. srpen 2020

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ŘV může být vyhlášeno v průběhu školního roku.

 

VYSVĚDČENÍ

Za 1. pololetí bude vysvědčení vydáno 30.1.2020. 

Závěrečné vysvědčení bude vydáno 30.6.2020.

 

Plán klasifikačních porad

 
 • I. čtvrtletí:                            středa 20. listopadu 2019     
 • II. čtvrtletí:                           středa 15. ledna 2020
 • III. čtvrtletí:                          středa 15. dubna 2020
 • IV. čtvrtletí:                          středa 10. června 2020

                             

Plán třídních schůzek

 • čtvrtek  12. září 2019
 • čtvrtek 21. listopadu 2019
 • čtvrtek 16. ledna 2020
 • čtvrtek  16. dubna 2020
 • čtvrtek 11. června 2020
 
Časový rozpis vyučovacích hodin
 

1. hodina     08:00 - 08:45
2. hodina     08:55 - 09:40
3. hodina     09:55 - 10:40
4. hodina     10:50 - 11:35
5. hodina     11:45 - 12:30
6. hodina      pauza na oběd
7. hodina     13:00 - 13:45
 

Konzultační hodiny

 
 • 1. ročník         Darina Holečková DiS               pondělí 13.00 - 13.30 hod.
 • 3. ročník         Darina Holečková DiS               pondělí 13.00 - 13.30 hod.
 • 2. ročník         Mgr.Lucie Dejnožková               pondělí   7.00 -  7.45 hod.
 • 4. ročník         Mgr.Lucie Dejnožková               pondělí   7.00 -  7.45 hod.

( v případě požadavku rodiče, možno po telefonické domluvě s pedagogem - jiný časový termín)