Zápis do školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Rozhodnutí

1

ZS2018/1

přijat/a

2

ZS2018/2

přijat/a

3

ZS2018/3

přijat/a

4

ZS2018/4

přijat/a

5

ZS2018/5

přijat/a

6

ZS2018/6

přijat/a

7

ZS2018/7

přerušeno

8

ZS2018/8

přijat/a

9

ZS2018/9

přijat/a

10

ZS2018/10

přijat/a

11

ZS2018/11

přijat/a

12

ZS2018/12

přijat/a

 

Děti, které mají odklad školní docházky mají za povinnost plnit předškolní vzdělávání

( § 37 odst. 4, § 34 odst. 5,6 školský zákon )

 

 

V Nedomicích 26.4.2018                                      Hana Krupičková

                                                                           ředitelka školy

 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Čtvrtek 12. dubna 2018 od 13.00 hodin.

zápis zš 2018.docx (18134)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nedomice, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

A) Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1)

B) Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence (kritérium č. 2)

C) Ostatní žáci (kritérium č. 3)

 

Žádost o přijetí do ZŠ.docx (35172)