Zápis do školy


Zápis žáků do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019
 
Čtvrtek 11.dubna 2019 od 13 hodin.
 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nedomice, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

A) Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1)

B) Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence (kritérium č. 2)

C) Ostatní žáci (kritérium č. 3)

 

Žádost o přijetí do ZŠ.docx (35172)