Zápis do školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Rozhodnutí

1

KZŠ2019/1

přijat/a

2

KZŠ2019/2

přijat/a

3

KZŠ2019/3

přijat/a

4

KZŠ2019/4

přerušeno

5

KZŠ2019/5

přijat/a

6

KZŠ2019/6

přijat/a

7

KZŠ2019/7

přijat/a

8

KZŠ2019/8

odložen/a

9

KZŠ2019/9

přijat/a

 

Děti, které mají odklad školní docházky mají za povinnost plnit předškolní vzdělávání

( § 37 odst. 4, § 34 odst. 5,6 školský zákon )

 

V Nedomicích 24.4.2019                                                                 

 

Hana Krupičková

ředitelka školy

 


Zápis žáků do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020
 
Čtvrtek 11.dubna 2019 od 13 hodin.
 
Co Vám nabízí naše škola 
 • klidné rodinné prostředí  
 • individuální a specifický přístup k žákům  
 • malý třídní kolektiv  
 • všestranná pomoc plně kvalifikovaného speciálního pedagoga a asistentů  
 • úzká spolupráce s rodiči  
 • úzká spolupráce s obcí  
 • učebny s interaktivními tabulemi a práci s nimi  
 • realizace projektových dnů  
 • celoročně využívaná zahrada a hřiště 
 • vlastní tělocvična
 • školní družina  
 • zájmové kroužky  
 • relaxační koutek 
 • vlastní kuchyně s jídelnou 
 • plavecký výcvik 
 • škola v přírodě  
 • zapojení do projektů – EU peníze školám, Ovoce do škol, Recyklohraní, Škola zdravé pětky, Celé Česko čte dětem, Helpík  
 • návštěva kulturní akce každý měsíc 
 • pitný režim
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nedomice okres Mělník, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

A) Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1)

B) Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence (kritérium č. 2)

C) Ostatní žáci (kritérium č. 3)

 

 Žádost o přijetí do ZŠ.docx (35172)