V úterý 25. září přijede divadlo 

divadelní představení "Ekopohádky"

 

KROUŽKY V ZŠ

Žáci, kteří podali přihlášku do kroužků, byli přijati.