Informace k rekonstrukci hlavní silnice v Nedomicích 

– celková uzavírka obce v 1. etapě bude od křižovatky v Ovčárech až k Fabiánovým na konec obce Nedomice.
Doba opravy, a tím i uzavírky:
- etapa I.  –  23.9. – 6.11.2019
Dále platí, že uzavírka bude úplná, jen residentům bude umožněn pohyb po hlavní silnici. 

 

PLAVECKÝ A PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK ( 10 lekcí )

Od pátku 6.září 2019 začínáme jezdit plavat do bazénu v Neratovicích.

Odjezd od školy 7.15 hodin.

Děti budou mít v podepsané igelitové tašce plavky, osušku, koupací čepici podepsanou svým jménem.

Prosíme rodiče, aby byly děti nasnídané !!!