Aktuality

                

Den Země na naší škole

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek. 
Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu .
Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.
OSN začalo tento svátek slavit o rok později (1971). 
V roce 1990 se připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země – dnem biodiverzity (druhové rozmanitosti ).

V pondělí 23. 4. jsme oslavovali Den Země ve škole. V tento den jsme se vydali po našem okolí a společnými silami jsme posbírali odpadky.

                                                                                             

Schůzky rodičů pro všechny třídy ZŠ

17. dubna 2018 od 16 hodin.

 

Velké poděkování za návštěvu ve školce a ukázku pletení pomlázky posíláme panu Křečkovi.

 

 

  Zápis do MŠ Nedomice

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019,

který se uskuteční ve středu 9. května 2018 v době

od 10.00 do 12.00 hodin ve třídě mateřské školy.

K zápisu žadatel přinese žádost, evidenční list potvrzený dětským lékařem, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce) a potvrzení o zaměstnání ověřené zaměstnavatelem.

Případné další dotazy u ředitelky školy Hany Krupičkové – tel. 736 629 482

O přijetí dětí bude rozhodnuto s ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy podle stanovených kritérií. Ta jsou k nahlédnutí na webových stránkách

www. msazs-nedomice.webnode.cz.

Na webových stránkách jsou k dispozici všechny potřebné tiskopisy.

žádost mš.pdf (348827)

evidenční list.pdf (737729)

kritéria mš 2018.pdf (260092)