Řád školní jídelny

 

Obědy se platí hotově na měsíc dopředu 
do 15. dne každého měsíce u vedoucí školní jídelny nebo na účet školy. 

Číslo účtu : 181 696 819 / 0300

 

Odpočet odhlášených obědů se provádí každý následující měsíc. 
U náhlé nemoci pak do 6.00 hod. ranní téhož dne na tel.č. 736 629 483 - p. Buškové

První den nepřítomnosti je možné si neodhlášený oběd vyzvednout od 11:30 hod.