Zápis do školky

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 
Pondělí 13. května 2019 od 10.00 do 12.00 hodin.
 
 
                    

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019,

který se uskuteční ve středu 9. května 2018 v době

od 10.00 do 12.00 hodin ve třídě mateřské školy.

K zápisu žadatel přinese žádost, evidenční list potvrzený dětským lékařem, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce) a potvrzení o zaměstnání ověřené zaměstnavatelem.

Případné další dotazy u ředitelky školy Hany Krupičkové – tel. 736 629 482

O přijetí dětí bude rozhodnuto s ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy podle stanovených kritérií. Ta jsou k nahlédnutí na webových stránkách

www. msazs-nedomice.webnode.cz.

Na webových stránkách jsou k dispozici všechny potřebné tiskopisy.

 
 
 
 
 
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 
Středa 9. května 2018 od 10.00 do 12.00 hodin.