Zápis do školky

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 
Pondělí 13. května 2019 od 10.00 do 12.00 hodin.
 

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2019/2020,

který se uskuteční v pondělí 13. května 2019 v době

od 10.00 do 12.00 hodin ve třídě mateřské školy.

K zápisu žadatel přinese žádost, evidenční list potvrzený dětským lékařem, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce) a všechna potvrzení, která jsou stanovená v kritériích pro přijetí do mateřské školy. 

Případné další dotazy u ředitelky školy Hany Krupičkové – tel. 736 629 482

O přijetí dětí bude rozhodnuto s ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy podle stanovených kritérií. Ta jsou k nahlédnutí na webových stránkách

www. msazs-nedomice.webnode.cz.

Na webových stránkách jsou k dispozici všechny potřebné tiskopisy.

 

Kritéria MŠ 2019