Zápis do školky

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Rozhodnutí

1

MS2018/1

přijat/a

2

MS2018/2

přijat/a

3

MS2018/3

nepřijat/a

4

MS2018/4

nepřijat/a

5

MS2018/5

přijat/a

6

MS2018/6

přijat/a

7

MS2018/7

přijat/a

8

MS2018/8

nepřijat/a

9

MS2018/9

přijat/a

10

MS2018/10

přijat/a

11

MS2018/11

nepřijat/a

12

MS2018/12

nepřijat/a

13

MS2018/13

přijat/a

14

MS2018/14

nepřijat/a

15

MS2018/15

nepřijat/a

16

MS2018/16

nepřijat/a

17

MS2018/17

nepřijat/a

18

MS2018/18

nepřijat/a

19

MS2018/19

přijat/a

20

MS2018/20

přijat/a

 

V Nedomicích 28.5.2018                                       Hana Krupičková

                                                                               ředitelka

 

                    

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019,

který se uskuteční ve středu 9. května 2018 v době

od 10.00 do 12.00 hodin ve třídě mateřské školy.

K zápisu žadatel přinese žádost, evidenční list potvrzený dětským lékařem, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce) a potvrzení o zaměstnání ověřené zaměstnavatelem.

Případné další dotazy u ředitelky školy Hany Krupičkové – tel. 736 629 482

O přijetí dětí bude rozhodnuto s ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy podle stanovených kritérií. Ta jsou k nahlédnutí na webových stránkách

www. msazs-nedomice.webnode.cz.

Na webových stránkách jsou k dispozici všechny potřebné tiskopisy.

 
 
 
 
 
POZOR ZMĚNA !!!
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 
Středa 9. května 2018 od 10.00 do 12.00 hodin.