REŽIM DNE V MŠ

 

 6:30 – 8:15 – scházení dětí, IP,

 námětové hry, volná hra dle přání dětí

 

 8:15 – 8:55 – hygiena, převlékání na TV, 

 cvičení, relaxační cviky, jóga

·   

 8:55 – 9:30 – hygiena, svačina

 

·9:30 – 10:15 – didakticky zacílené činnosti

 ve skupinách a individuálně jazykové chvilky, 

 smyslové hry, IP s dětmi se specifickými 

 vzdělávacími potřebami                  

                     

·10:15 – 11:30 – pobyt venku

·     

·11:30 – 12:15 – hygiena, převlékání, oběd

 

·12:15 – 14:15 – hygiena, čištění zoubků, 

 převlékání, odpočinek, náhradní klidové aktivity 

                      

·14:15 – 15:00 – hygiena, převlékání, odpolední svačina 

·   

·15:00 – 16:15 – odpolední zájmové činnosti, pobyt venku