GDPR

 
pověřenec GDPR pro školu je Mgr. Alice Semiánová 
 
e-mail : ASemianova@seznam.cz