Zájmové kroužky pro školní rok 2016/2017

 
Zdravotní cvičení s paní Horákovou v červnu nebude.
 
 
NABÍDKA KROUŽKŮ V DRUHÉM POLOLETÍ 2016/2017
 

Vážení rodiče,

od druhého pololetí školního roku 2016/2017 budou zájmové kroužky organizované školou zpoplatněny. Vzhledem ke změněným podmínkám prosíme o opětovný výběr a případné přihlášení.

   Nabídka kroužků je zúžená, protože náš pedagogický sbor (2 učitelky, 2 asistentky) není schopen obsáhnout širší spektrum kroužků odpovídající kvality.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 10. února, kroužky uhraďte hotově do konce února. Děkujeme.

 

Počítačový kroužek

Rozvíjení uživatelské znalosti práce s počítačem.

 

 Lektorka: Lenka Bártová                                      každé pondělí 16.00-17.00

 Minimální počet účastníků: 7                                Cena: 800 Kč/pololetí

 

Angličtina

Hravou formou se seznamujeme se základními tématy anglické konverzace, určeno pro žáky 1. - 3. tříd.

 

Lektorka: Radka Chalupová                                 každé úterý 13.00-14.00

Minimální počet účastníků: 7                               Cena: 1000 Kč/pololetí

 

Čtenářský kroužek

Rozvoj jazykových dovedností, rozšíření slovní zásoby

a čtení s porozuměním.

 

Lektorka: Iveta Švestáková                                   každá středa 13.00-14.00

Minimální počet účastníků: 7                                Cena: 800 Kč/pololetí

 

Výtvarný kroužek

Rozvoj fantazie a kreativního myšlení, seznámení se základními technikami a postupy.

 

Lektorka: Lucie Dejnožková                                 každý čtvrtek 13.00-14.00

Minimální počet účastníků: 7                               Cena: 800 Kč/pololetí

 

ADN

Ambulantní dyslektický nácvik, individuální péče o děti se specifickými poruchami učení.

 

Lektorka: Radka Chalupová                                 každý pátek 13.00-14.00

Minimální počet účastníků: 7                               Cena: 800 Kč/pololetí

 

DÁLE NABÍZÍME ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PANÍ BLANKOU HORÁKOVOU. 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ V PRVNÍM POLOLETÍ 2016/2017

 

Název kroužku

 

Vedoucí kroužku                      

Den a čas kroužku

POČÍTAČOVÝ

ZDRAVOTNÍ

L. BÁRTOVÁ

PONDĚLÍ    13.00 – 14.00        střídání                                           

ADN + DYSLEKTICKÉ ČTENÍ

Mgr. R. CHALUPOVÁ

INDIVIDUÁLNĚ

ANGLIČTINA
Mgr. R. CHALUPOVÁ

 
 
ÚTERÝ            13.00 - 14.00

( pouze pro 1. a 2. ročník ) 

ČTENÁŘSKÝ
POHYBOVÝ

I. ŠVESTÁKOVÁ
STŘEDA       13.00 - 14.00       střídání

VÝTVARNÝ + RUČNÍ PRÁCE

NOVINOVÝ

 

Mgr. L. DEJNOŽKOVÁ

ČTVRTEK     13.00 -  14.00      střídání

 

DÁLE NABÍZÍME ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PANÍ BLANKOU HORÁKOVOU. 

 

Kroužky probíhají v měsících říjen - červen.