Aktuality

  

 

V pátek naší školku navštívila milá návštěva. Ale nebyla to obyčejná návštěva.

Markétka Jandová si přivedla maminku Lenku, sestru Michalku a bratra Martínka a všichni si přinesli hudební nástroje, na které umí hrát - housle, violoncello a kytaru.Paní Jandová moc krásně vyprávěla o hudbě a hudebních nástrojích. Děti seděly jak přišpendlené a koulely očima. A co teprve, když všichni začali na hudební nástroje hrát. Děti si také zazpívaly za doprovodu Markétky a paní Jandové známé písničky. Bylo to úžasné a moc děkujeme za krásné dopolene.

 

 

 

Ve čtvrtek 22. června jedou žáci 4. třídy na seznamovací výlet se všetatskou 4. třídou a jejich budoucí paní učitelkou Sítařovou do Mirakula.

Sraz 7.45 hodin ve škole.

 

V úterý 20. června jedou děti ze školky i ze školy do Divadla kouzel.

Odjezd od školy 8.30 hodin.

Děti budou mít batoh se svačinou a pitím.

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2017/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŠD 2017.docx (27186)

 

V pátek 9. června jedou děti ze školky vlakem do Staré Boleslavi na Dětský den.

Sraz ve školce do 8 hodin. Návrat kolem 13 hodiny. Děti budou mít baťůžky se svačinou a pitím.

 

Ve čtvrtek 1. června od 8 hodin se budeme fotit.

Prosím nahlašte třídním učitelům, kolik a jakých fotek budete chtít.

 

Žáci 4. třídy naší školy nás úspěšně reprezentovali na celostátním kole Helpíkova poháru.

Posádka složená z Týnky Štyksové a Tomika Lipavského obsadila krásné 15. místo a posádka složená z Honzíka Horáka a Niky Wágnerové obsadila 31. místo. Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Velké poděkování patří paní vychovatelce Lence Bártové, která děti vše naučila.

 

Naše žákyně 1.třídy Adélka Ekertová vyhrála výtvarnou soutěž " Požární ochrana očima dětí "

Moc gratulujeme

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

rozhodnutí MŠ2017.docx (26003)

 

HELPÍKŮV POHÁR - celostátní kolo Velké Losiny 

26.5. - 27.5.2017

Naši žáci obsadili 1. a 3. místo v této krajské soutěži a postoupili do celostátního kola, které se koná na Moravě. V pátek je čeká noční soutěž a v sobotu závod.

Držíme palce Týnce, Niky, Tomikovi a Honzíkovi a těšíme se na další krásné umístění.

 

     

Helpíkův pohár 4. 5. 2017 – krajské kolo

Již třetím rokem se naše Základní škola Nedomice zúčastnila zdravotnické soutěže o „ Helpíkův pohár “. I tento rok naše škola vyslala dvě posádky – Tomáš Lipavský, Kristýna Štyksová a Jan Horák, Nikola Wágnerová. Děti byly moc šikovné a naši školu reprezentovaly, jak se patří. Obsadili jsme 1. a 3. místo z 30 zapsaných posádek.                                                  

Děkujeme….

 

1.  místo – Jan Horák, Nikola Wágnerová

 

3.  místo – Tomáš Lipavský, Kristýna Štyksová

 

 

 

Zápis dětí

do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Dle zákona č.561/2004 Sb.,  v platném znění, vypisuje Základní škola a Mateřská škola Nedomice - okres Mělník, 

příspěvková organizace  zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 v termínu:

 

STŘEDA 10. 5. 2017   

  od 10.00 do 12:00 hodin

Přihlášky je možné si vyzvednout v mateřské škole.

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

výsl.záp.zš 17-18 (1).pdf (287,2 kB)

 

Zprávy ze školy v přírodě

Podáváme hlášení, že se máme moc dobře, všem se tu moc líbí, od rána do večera máme co dělat. Nikomu se nestýská, dobře tu vaří a rychle nám to utíká. Potíže máme pouze s připojením na wifi.

 Fotky MŠ

Fotky ZŠ

 

Velkou gratulaci posíláme žákům naší školy, kteří se zúčastnili "Zálesáckého závodu zdatnosti" a umístili se na 1. místě a 6. místě.

 1. místo - Tomáš Lipavský, Honza Horák, Kristýna Štyksová

6. místo - Jakub Horák, Tereza Pecharová, Veronika Lipavská 

diplom zálesák.pdf (394721)

Velké poděkování patří paní vychovatelce Lence Bártové, která měla trpělivost a vše děti naučila.

 

Zápis žáků

do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Dle zákona č.561/2004 Sb.,  v platném znění, vypisuje Základní škola a Mateřská škola Nedomice - okres Mělník, příspěvková organizace  zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018 v termínu:

 

ČTVRTEK 6. 4. 2017   

  od 13.00 do 15:00 hodin

 

Náhradní termín zápisu – 12.4.2017

 

 

Organizace a průběh zápisu:

 

1.  K zápisu se prosím dostavte dle pořadí dohodnutého v MŠ Nedomice. Pokud dítě nenavštěvuje naši mateřskou školu, kontaktujte prosím Hanu Krupičkovou, tel. 606 379 749 a dohodněte s ní zápis Vašeho dítěte do pořadníku zapisovaných dětí.

 

2. Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Tiskopisy žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ a dotazníku pro rodiče je možné si vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webu, s předstihem vyplnit a přinést k zápisu s sebou. Samozřejmě je možné vše vyplnit v průběhu formální části zápisu na místě.

 

3. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou.

 

4. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3) školského zákona) či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření : doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

 

6. Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.

 

7. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

  •  

Velké poděkování posíláme panu Haškovi, který přivezl dětem do školky písek na pískoviště. 

Moc děkujeme.

  •  

        V 1. a 3. třídě v únoru probíhaly projektové dny zaměřené na povolání. V rámci těchto dní jsem oslovila rodiče dětí z naší třídy, zda by byli ochotni věnovat nám dopoledne hodinu svého času a přijít dětem  povyprávět o své práci.

        Pro děti je velmi těžké uchopit název povolání a představit si pod ním reálně vykonávanou práci. Pojem manažer, účetní, likvidátor pojistných událostí dětem mnoho neřekne, ale pokud se ve třídě objeví člověk, který toto zaměstnání vykonává, přinese s sebou věci, které v práci používá a detailně dětem objasní, co přesně je náplní jeho práce, najednou už název jeho zaměstnání není pouhým slovem, ale děti přesně vědí, co tato práce obnáší a dokáží si představit, co všechno člověk během pracovního dne vlastně dělá.

        Setkání s rodiči bylo přínosem pro všechny zúčastněné - děti si prostřednictvím rodičů uvědomily výhody a nevýhody různých zaměstnání, pochopily, že výkonu povolání musí předcházet vdělání a učení rozličných dovedností a nyní si dokáží pod pojmem představit konkrétní činnost. Pro rodiče to byla příležitost zaujmout dětské publikum a vyzkoušet si roli pedagoga na vlastní kůži. Myslím, že teprve, když stojíte před třídou plnou dětských očí, uvědomíte si, co toto povolání vlastně obnáší.

        Do naší třídy dorazili nakonec 4 rodiče a představili nám 4 různé zaměstnání. Pocity dětí asi nejvíce vystihuje slovo “nadšení”. I po odchodu rodičů ze třídy bylo velké téma, jak ta Elišky, Terezky, Vanesky maminka/tatínek byli skvělí, rozebíralo se znovu a znovu, co v té práci vlastně dělají.

        Tímto bych chtěla mnohokrát poděkovat paní Hadrbolcové, paní Liďákové, paní Hromasové s panem Hromasem (a malému Benjamínkovi) za milou návštevu a úžasné vyprávění. Opravdu si toho moc vážím a věřím, že se v naší třídě zase setkáme.

Mgr. Radka Chalupová

  •  

V pondělí 27. února 2017 se uskuteční masopustní průvod obcemi. Prosíme rodiče, aby připravili svým dětem masku do průvodu, která se navlékne na bundu či kabát. Děkujeme.